Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Väghållning och snöröjning

Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. 

Sopning och snöskottning

Hässleholms kommun sträcker sig över en stor yta och det är viktigt att det går att ta sig fram i hela kommunen. Men när väder och vind drabbar oss, måste vi prioritera. Områden där många människor passerar åtgärdas till exempel före områden som inte är lika trafikerade.


Enligt våra rutiner maskinsopas gator och torg två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.


Snöröjning på gator påbörjas vid ett snödjup på 8 cm och snöröjning på gång- och cykelvägar påbörjas vid ett snödjup på 4 cm.

Sidan uppdaterades