Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Aktuella vägarbeten

Vi underhåller våra gator och vägar för att alla ska kunna färdas på ett säkert sätt. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Det är viktigt för allas säkerhet att du följer de skyltar som finns.


Vi bygger om!

Under 2021 kommer tekniska förvaltningen asfaltera om flera olika gator i Hässleholms kommun. Fokus ligger framförallt på Hässleholms stad med omnejd, Bjärnum och Vittsjö. Några av gatorna som kommer att få sig ett lyft är Åkaregatan och Blåbärsslingan.


Kristianstadsvägen får helt ny asfalt

Kristianstadsvägen i Hässleholm är en av våra största matargator. De dagliga påfrestningarna gör att vi behöver lägga ny asfalt mellan Turbanrondellen och Östra Hagagatan mellan vecka 38-47. Under den här tiden kommer vägen vara avstängd på olika platser. Du som kör tar dig istället runt Hässleholm via Österåsrondellen – Södra Kringelvägen – Sjörrödsrondellen – Hovdalavägen – Grönängsplansrondellen. Kollektivtrafiken leds också om.

Om du brukar gå eller cykla tar du dig fram på ett övergångsställe i varje rondell.


  • Etapp 1: Stattenarondellen, avstängd vecka 38-39 - Klar.
  • Etapp 2: Sträckan mellan Turbanrondellen och Stattenarondellen, avstängd vecka 40-41. Stattenarondellen är öppen åt tre håll, men inte västerut. Turbanrondellen är öppen åt två håll, men inte österut - Klar.
  • Etapp 3: Sträckan mellan Stattenarondellen och Östra Hagagatan, avstängd vecka 42-44. Stattenarondellen är öppen i tre ben, men inte österut.
  • Efterarbete och justeringar vecka 45-46.


Olika faktorer, till exempel vädret, material och ledningar som behöver bytas, påverkar om tidsplanen behöver ändras efter hand.


Vi återställer Västertorg

Återställningsarbetet efter Hässleholms vattens arbete på Västertorg kommer igång vecka 36 och beräknas vara färdigt vecka 40. Sådana typer av ledningsarbete måste få ligga till sig innan vi kan återställa för att undvika sättningar och liknande. Utformningen kommer ungefär att bli som tidigare.


Ny asfalt i delar av Bjärnum

I Bjärnum kommer området bakom Nybohemmet (sydvästra delen av Bjärnum) att få ny toppbeläggning på de flesta gatorna. Ringvägen mellan Verumsvägen och 117 kommer också att asfalteras om och få ny gång- och cykelväg, som anläggs på befintlig väg.


På gång i Vittsjö

I Vittsjö är Flyvägen och delar av Lehultsvägen och Västanvägen prioriterade vad gäller asfalt. Även en del gång- och cykelväg kommer att prioriteras här.


Cykelväg på Åhusvägen i Hässleholm

Hässleholms kommun planerar också att bygga en ny gång- och cykelväg på Åhusvägen i Hässleholm, mellan Stjärneholmsvägen och Vankivavägen.


VA-sanering

Hässleholms Vatten utför VA-sanering på Helsingborgsvägen vecka 33-37, och smalnar i och med det ner gatans bredd tillfälligt till ett körfält i västergående riktning. Hässleholms Vatten har även ett stort arbete på gång på Vankivavägen-Kaptensgatan från vecka 37 och beräknar hålla på året ut. Arbetet kommer att påverka trafiken söderut på Vankivavägen från slutet vecka 37 till och med vecka 39.
Besök gärna Hässleholms Vattens webbplats för mer information.

Hässleholms Vattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skytteliden och sjukhusområdet i Hässleholm

Vi bygger om gatan Skytteliden, vid sjukhusområdet i Hässleholm, bland annat för att förbereda för Region Skånes utbyggnad av sjukhuset. Gatan kommer att få två körfält och en ny gång- och cykelväg.


Projektet innebär att du som bor eller jobbar i närheten kommer att påverkas av byggarbetet. Även du som besöker sjukhuset berörs. Parkeringar kommer tas bort eller flyttas och delar av gatan kommer att vara avstängd under olika etapper. Var uppmärksam på skyltning på plats, så hjälps vi åt att bidra till trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten under arbetets gång.


Bra att känna till för dig som kör, cyklar eller går i området:

Under etapp 1 (hösten 2021)
Esplanadgatan är öppen för biltrafik. Biltrafikanterna delar på ett körfält.
Arbetet med nya stödmurar medför att parkeringsplatser utmed södra delen av Skytteliden, vid infarten till förskolan Fornbacken tas bort permanent.
Förskolan Fornbacken är tillgänglig för dubbelriktad trafik.
Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är endast delvis öppen med cirka 75 parkeringsplatser.


Under etapp 2 (vinter 2021/2022)
Esplanadgatan är öppen med två körfält för biltrafik.
Skyttelidens östra del, mot Norra Kringelvägen, är stängd på grund av ledningsarbete.
Ska du till förskolan fornbacken, kör via Esplanadgatan. Ett körfält är öppet för trafiken till och från förskolan.
En del av Linnégatan är stängd så du som ska till psykiatrimottagen kör via Skytteleden med infart från Esplanadgatan.

Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är endast delvis öppen med cirka 75 parkeringsplatser.


Under etapp 3 (våren 2022)
Ledningsarbetena fortsätter och medför bland annat att den västra sidan av Skytteliden, mot Esplanadgatan, är stängd för biltrafik.
Ska du till förskolan Fornbacken eller till barn- och ungdomshabiliteringen, kör via Norra Kringelvägen.
Delar av Skytteliden har dubbelriktad trafik, och andra delar har bara ett körfält.
Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är endast delvis öppen med cirka 75 parkeringsplatser.
En tillfällig parkeringsplats skapas i närheten av korsningen mellan Linnégatan och Skytteliden. Cirka 120 parkeringsplatser blir tillgängliga tills att byggarbetena är klara.


Under etapp 4 (sommaren 2022)
Skytteliden är öppen för dubbelriktad trafik.
Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är avstängd.


En översikt med förändringarna under de olika etapperna finns även som kartor.

Skytteliden, ombyggnad 2021-2022 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Sidan uppdaterades