Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Synpunktshantering

För oss är det viktigt att få reda på hur vår service fungerar. Vi vill ge dig service av hög kvalitet, därför är dina synpunkter på vår verksamhet värdefulla.

Service och kvalitet

Du har all rätt att uttrycka dina åsikter om den service du får. Du har också rätt till ett bra bemötande, att bli respekterad och lyssnad på. Ett klagomål ger oss möjlighet att ta itu med eventuella problem eller missförstånd som har uppstått. Det är en möjlighet för oss att ge god kvalitet och bli ännu bättre på det vi gör.


Rutin för synpunkter och klagomål

Synpunkter registreras och diarieförs på kommunen. Registreringen av handlingen innebär att det är en offentlig handling och alla som vill kan ta del av både synpunkten och svaret, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material.


Vi hanterar klagomål snarast möjligt

När du hör av dig till oss, ska du få svar inom två veckor. Vid ett mer omfattande ärende ska du hållas underrättad under handläggningens gång.

Sidan uppdaterades