Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 30 november 2020 kl 13:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Borgensavgifter 2021
  6. Budgetreglering på finansförvaltningen och nämnderna med anledning av kompensation för höga sjuklönekostnader (Covid 19)
  7. Antagande av tre nya medlemmar och godkännande av ny förbundsordning för AV Media Skåne
  8. Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023

Protokoll

 1. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 24 november 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 25 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 28 december 2020

 2. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 november 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 24 november 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 15 december 2020

 3. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 november 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 24 november 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 15 december 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 4. Socialnämndens arbetstutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 24 november 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 24 november 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 15 december 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 5. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 19 november 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 24 november 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 15 december 2020

 6. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 18 november 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 20 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 23 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 14 december 2020

 7. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 18 november 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 18 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 18 november 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 9 december 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 8. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 november 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 17 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 18 november 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 9 december 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 9. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 november 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 17 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 18 november 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 9 december 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 10. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 november 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 17 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 17 november 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 8 december 2020

 11. Kommunstyrelsens personalutskott

  Sammanträdesdag: Fredagen den 13 november 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 16 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 17 november 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 8 december 2020

 12. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 16 november 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 16 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 16 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 7 december 2020

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 13. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 11 november 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 16 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 16 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 7 december 2020

 14. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: tisdagen den 10 november 2020

  Justeringsdatum: torsdagen den 12 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: fredagen den 13 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 07 december 2020

 15. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 november 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 10 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 10 november 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 1 december 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 16. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 november 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 9 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 9 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 30 november 2020

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 17. Kommunstyrelsens personalutskott protokoll

  Sammanträdesdag: Fredagen den 6 november2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 6 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 6 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 30 november 2020

 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 3 november 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 5 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 6 november 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 27 november 2020

 19. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 29 oktober 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 30 november 2020

 20. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 28 oktober 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 4 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 4 november 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 25 november 2020

 21. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 15 oktober 2020

 22. Kultur- och fritidsförvaltningen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 26 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 28 september 2020

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelse - Beslut om utvidgning och nya föreskrifter för naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun

  Länsstyrelsen Skåne beslöt den 5 november 2020 om utvidgning av och ändrade ordningsföreskrifter för naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun.

  Handlingarna hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunledningsförvaltningen i Hässleholms kommun under tiden 20 november 2020 till den 11 december 2020.

 2. Underrättelse om förnyad granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan), Hässleholms kommun, finns tillgängligt för förnyad granskning mellan den 5 november och den 26 november 2020.

  Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.


  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast torsdagen den 26 november 2020. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.


  Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: byggnadsnamnden@hassleholm.se

 3. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.