Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Smittspridning i vår verksamhet

Coronapandemin pågår fortfarande. I våra verksamheter finns det nu ett antal smittade, både elever och personal. Många smittfall är utspridda mellan olika skolor och årskurser men vissa skolor har ett större antal konstaterat smittade.

Efter samråd med Smittskydd Skåne har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott idag beslutat om distansundervisning för en klass. Men vi följer kontinuerligt utvecklingen och om det krävs kommer vi i samråd med Smittskydd Skåne besluta om distansundervisning för fler klasser.

 

Elever och vårdnadshavare som påverkas av detta får information av skolledningen via SchoolSoft.


För att undvika en fortsatt smittspridning påminner vi om att fortsätta vara försiktig och stanna hemma vid symptom. Var noga med handhygien och undvik trängsel.


Förvaltningens handlingsplan för riskbedömning arbetsmiljö är nu reviderad och skolledare har tillgång till handlingsplanen.