Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Överklaga beslut, rättssäkerhet

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. 

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska vara öppen för insyn i så stor utsträckning som det är möjligt. Det betyder också att du som medborgare har rätt att ta del av de beslut som fattas i kommunen och att ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga handlingar, utan att förklara varför.


Här kan du läsa mer om offentlig handling.


Om du inte är nöjd med ett beslut som tagits av kommunen kan du överklaga det.


Här får du veta hur du gör för att överklaga ett beslut.


Sidan uppdaterades 2018-05-29 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun