EU-projekt i kommunen

Hässleholms kommun arbetar sedan 2009 aktivt med att öka andelen EU-finansiering till utvecklingsprojekt. Arbetet utgår från en koncernövergripande strategi och till stöd finns EU-kontor Skåne Nordost.

Redovisning av EU-medel och projekt

Hässleholms kommun har under år 2021 fått 11 933 964 SEK utbetalt från olika EU-fonder och program vilka redovisas till kommunstyrelsen.


Pengarna kommer från fem olika EU-fonder:

-Europeiska Socialfonden (ESF)

-Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)

-Ett Europa för medborgarna

-Interreg Södra Östersjöprogrammet

-Europeiska kommissionen

-Erasmus+

Aktuella projekt

Hässleholms kommun deltar för närvarande i nedan EU-projekt. Vissa av projekten ägs och drivs av Hässleholms kommuns förvaltningar och bolag själva, medan andra är större samarbetsprojekt där Hässleholm är en av flera deltagare. Projekten pågår vanligen under ca 1-3 år.


Hässleholms kommun bedriver samarbeten med övriga kommuner inom Skåne Nordost, såväl som i större regionala och internationella sammanhang.


Sidan uppdaterades