Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Fakta om kommunen

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige såväl som i Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling.

Hässleholm i korthet

  • Hässleholms kommun bildades 1974 genom sammanslagning av flera kommuner.
  • Hässleholm blev stad 1914.
  • Hässleholms kommun är till landytan störst i Skåne med en landareal på 1 270 kvadratkilometer.
  • Hässleholms kommun är den femte största kommunen i Skåne. befolkningsmässigt med sina 52 010 invånare (Källa: SCB 2020-12-31).
  • Under 2018 pendlade 13 528 personer dagligen till och från kommunen (Källa: SCB).
  • Hässleholms kommun har idag cirka 5 470 etablerade företag och cirka 5 900 arbetsplatser.
  • Hässleholms kommun har cirka 4 500 anställda.


Sidan uppdaterades