Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Fakta om kommunen

Välkommen till Hässleholms kommun! Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige såväl som i Öresundsregionen.

Om mandat, ekonomi och styrande dokument

Här kan du läsa om hur mandaten i kommunfullmäktige är fördelade, om kommunens ekonomi, styrande dokument samt vilka avgifter och taxor som gäller.


Valresultat och mandatfördelning

Ekonomi

Avgifter och taxor

Regler och styrande dokument

Kartor

Kvalitet och jämförelser

Internationellt arbete 


Hässleholms kommun i korthet:


  • Vår kommun bildades 1974 genom sammanslagning av flera kommuner.
  • Hässleholm blev stad 1914.
  • Kommunen är till landytan störst i Skåne med en landareal på 1 270 kvadratkilometer.
  • Hässleholms kommun är den femte största kommunen i Skåne befolkningsmässigt med sina 52 010 invånare (Källa: SCB 2020-12-31).
  • I vår kommun finns idag cirka 5 570 etablerade företag och över 6 000 arbetsplatser.
  • Hos oss jobbar cirka 4 500 anställda.


Störst i Skåne

Hässleholms kommun är till landytan Skånes största kommun och

befolkningsmässigt den femte största, med våra 52 010 invånare (Källa: SCB 2020-12-31). Dagens kommun är resultatet av en sammanslagning 1974. Då blev Hässleholm, som redan hade slagits samman med Stoby, storkommun tillsammans med tätorterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö.

 

Näringsliv och kommunikationer

Bra kommunikationer och ett gynnsamt läge i Öresundsregionen ger vår kommun goda förutsättningar för företag som vill etablera sig här. Hässleholms kommun har idag cirka 5 570 etablerade företag och över 6 000 arbetsplatser.

 

Kultur, fritid och natur

Hässleholms kommun erbjuder ett rikt kultur- och föreningsliv, vackra vandringsleder och ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Hässleholm Kulturhus är en viktig samlingsplats för olika aktiviteter.


Sveriges äldsta boplats, järnväg och garnison

Vår kommun har en spännande historia och en dramatisk natur. Med läget i gränslandet spelade kommunen en viktig roll under krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet.


Staden Hässleholm är ung och växte fram vid den södra stambanan som järnvägsknut under 1860- och 1870- talen. 1887 blev Hässleholm ett municipalsamhälle, för att 1901 få köpingsrättigheter och slutligen 1914 få stadsrättigheter av kung Gustaf V. Men redan för 14 000 år sedan fanns det människor vid Finjasjöns norra strand. Där har man hittat spår av en av Sveriges äldsta boplatser.


Järnvägen har, och har haft, stor betydelse för stadens utveckling och dess ställning som centralort och transportknutpunkt. De två regementena, T4 och P2, har gett Hässleholm prägel av garnisonsstad och ytterligare stärkt servicenäringarnas ställning. Samtidigt har den industriella kapaciteten byggts ut.


Välkommen till oss!

Sidan uppdaterades