Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Vilka bestämmer i Hässleholms kommun

  • Ingen giltig användare vald.

Alla som bor i Hässleholms kommun

och är över 18 år får vara med och

bestämma vilka personer och partier 

som ska styra kommunen.

Val sker vart fjärde år med röstning

vid partival och personval.

De som röstas fram kallas politiker

och kan vara med i till exempel

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,

nämnder och i utskott.Kommunfullmäktige


Det är politiker och partier i kommunfullmäktige

som bestämmer i kommunen.

Vid röstningar i kommunfullmäktige tas

det beslut om olika saker som påverkar

de som bor eller arbetar i kommunen.


61 politiker är ordinarie ledamöter

i kommunfullmäktige i Hässleholms kommun.

32 politiker är ersättare.


Det är antalet röster per parti från valet

vart fjärde år som bestämmer hur många

platser ett parti får i kommunfullmäktige.


Ordförande i kommunfullmäktige heter

Irene Nilsson (Socialdemokraterna).Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen bestämmer om det

som händer i den kommunala organisationen.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.


Ordförande i kommunstyrelsen heter

Lena Wallentheim (Socialdemokraterna).Nämnder och utskott


I kommunen finns det nämnder och utskott.

Deras arbete och uppgift är att hantera 

frågor som berör ett område i kommunen.


Det kan vara om skola, miljö, vägar, vatten,

personal, sociala frågor med mera.


De kan även stödja kommunstyrelsens

arbete eller ta fram fakta och förslag.

Sidan uppdaterades