Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Miljö, natur och avfall

  • Ingen giltig användare vald.

Miljöavdelningen kontrollerar
kemikalier och livsmedel

Kemikalier kan vara farliga

för människor och för miljön.

Kemikalier är ämnen som kan

användas i fabriker och i jordbruket.


Kommunens miljöavdelning ska se till att

kemikalier används så att de inte skadar

människor och miljön.

Miljöavdelningen ser också till att våra

bostäder inte gör oss sjuka och att

badvattnet i sjöarna inte är giftigt.


Miljöavdelningen inspekterar dessutom

verksamheter som hanterar livsmedel.

Det kan vara butiker och restauranger.


Kommunen arbetar med naturvård


Att sköta naturen kallas för naturvård.

En del natur är ovanlig och värdefull.

Den behöver skyddas extra noga.

Det är kommunens planavdelning

som har hand om naturvården.


Hässleholm Miljö hjälper till
med att ta hand om avfall


Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö AB

hjälper invånarna att ta hand om hushållsavfallet.

Allt får inte slängas i soppåsen.


Tidningar, plastförpackningar, glas och

farligt avfall är sådant som ska sorteras.

Farligt avfall är till exempel

batterier och målarfärg.

Sidan uppdaterades