Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 17 januari 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 18 januari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 18 januari 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 8 februari 2018

 2. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 16 januari 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 16 januari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 17 januari 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 7 februari 2018

 3. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 10 januari 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 10 januari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 11 januari 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 1 februari 2018

 4. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 2 januari2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 4 januari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 5 januari 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 26 januari  2018

 5. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 2 januari 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 2 januari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 3 januari 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 24 januari 2018


Övriga

tillkännagivande 

 1. Tillkännagivande av detaljplaner som har vunnit laga kraft

  Byggnadsnämnden och kommunfullmäktige i Hässleholms kommun har beslutat att anta förslag till detaljplaner och besluten har vunnit laga kraft enligt tillkännagivandet.

 2. Tillkännagivande angående förslag till Framtidsplan för Hässleholms stad - utställning

  Stadsbyggnadskontoret har reviderat förslaget för fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Hässleholms stad efter inkomna synpunkter i samrådsskedet och ställer nu ut en utställningshandling. Förslaget anger mål, strategier och ställningstaganden för den fysiska planeringen av Hässleholms stad.

   

  Förslaget till Framtidsplan för Hässleholms stad finns utställt under perioden 22 december 2017 – 23 februari 2018. Förslaget ställs ut i stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm, på stadsbiblioteket i Hässleholms kulturhus och på kommunens hemsida.


  Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till byggnadsnamnden@hassleholm.se eller till Byggnadsnämnden, Stadsbyggnadskontoret, Hässleholms kommun, Stadshuset, 281 80 Hässleholm, senast 23 februari 2018.

 3. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.